ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ปัญญาสชาดก เล่ม 2

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 2017 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ
 • ตอนที่ 1 ปฐมภาค 49 วนาวนชาดก
 • ตอนที่ 2 ปฐมภาค 50 พากุลชาดก
 • ตอนที่ 3 ปัจฉิมภาค 01 โสนันทชาดก
 • ตอนที่ 4 ปัจฉิมภาค 02 สีหนาทชาดก
 • ตอนที่ 5 ปัจฉิมภาค 03 สุวรรณสังขชาดก
 • ตอนที่ 6 ปัจฉิมภาค 04 สุรัพภชาดก
 • ตอนที่ 7 ปัจฉิมภาค 05 สุวรรณกัจฉปชาดก
 • ตอนที่ 8 ปัจฉิมภาค 06 เทวันธชาดก
 • ตอนที่ 9 ปัจฉิมภาค 06 เทวันธชาดก(ต่อ)
 • ตอนที่ 10 ปัจฉิมภาค 07 สุบินชาดก
 • ตอนที่ 11 ปัจฉิมภาค 08 สุวรรณวงศชาดก
 • ตอนที่ 12 ปัจฉิมภาค 09 วรนุชชาดก
 • ตอนที่ 13 ปัจฉิมภาค 10 สิรสาชาดก
 • ตอนที่ 14 ปัจฉิมภาค 11 จันทคาธชาดก
 • ตอนที่ 15 ปัจฉิมภาค 12 ปัญจพุทธพยากรณ์
 • ตอนที่ 16 ปัจฉิมภาค 13 ปัญจพุทธศักราชวรรณา
 • ตอนที่ 17 ปัจฉิมภาค 14 อานิสงส์ผ้าบังสกุล

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก