ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปิยะพร ศักดิ์เกษม
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 601 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ_วรรณกรรม เรื่อง ทางสายธาร : สองชีวิต สองทางเดิน ที่อาบอุ่นด้วยไอฝัน
 • ตอนที่ 1 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 2 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 3 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 4 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 5 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 6 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 7 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 8 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 9 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 10 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 11 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 12 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 13 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 14 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 15 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 16 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 17 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 18 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 19 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 20 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 21 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 22 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 23 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 24 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 25 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 26 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 27 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 28 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 29 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 30 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 31 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 32 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 33 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 34 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 35 ทางสายธาร
 • ตอนที่ 36 ทางสายธาร

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Ling
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก