ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เล่าเรื่องพม่ารามัญ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ส. พลายน้อย
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 550 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์ คำนำ สารบัญ เล่าเรื่องพม่ารามัญ
 • ตอนที่ 1 สหภาพพม่า
 • ตอนที่ 2 เทศกาลสงกรานต์
 • ตอนที่ 3 ประเพณีการเกิด
 • ตอนที่ 4 การศึกษาบวชเรียน
 • ตอนที่ 5 ประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนา
 • ตอนที่ 6 ผู้หญิงพม่า
 • ตอนที่ 7 การแต่งงาน
 • ตอนที่ 8 ประเพณีทำศพ
 • ตอนที่ 9 ผีสางเทวดา
 • ตอนที่ 10 สัญลักษณ์องพม่า
 • ตอนที่ 11 สุภาษิต
 • ตอนที่ 12 ประเพณีความเชื่อถือ
 • ตอนที่ 13 โหราศาสตร์
 • ตอนที่ 14 เครื่องของกษัตริย์
 • ตอนที่ 15 กษัตริย์พม่าในพงศาวดารไทย
 • ตอนที่ 16 ภูมิหลังรามัญ
 • ตอนที่ 17 อวสานแห่งประเทศรามัญ
 • ตอนที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมอญ
 • ตอนที่ 19 ลักษณะและการแต่งกาย
 • ตอนที่ 20 ประเพณีการเกิด
 • ตอนที่ 21 การศึกษา
 • ตอนที่ 22 ประเพณีการบวช
 • ตอนที่ 23 ประเพณีแต่งงาน
 • ตอนที่ 24 ประเพณีทำศพ
 • ตอนที่ 25 การปลูกบ้าน
 • ตอนที่ 26 การนับถือผี
 • ตอนที่ 27 ประเพณีสงกรานต์
 • ตอนที่ 28 การเล่นสะบ้า
 • ตอนที่ 29 ทะแยมอญ
 • ตอนที่ 30 ปกหลัง เล่าเรื่องพม่ารามัญ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

สุริชัย สมวัฒนศักดิ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก