ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทละครนอก เรื่อง ยุขัน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 903 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 ตอน 1-3
 • ตอนที่ 2 ตอน 4-6
 • ตอนที่ 3 ตอน 7-9
 • ตอนที่ 4 ตอน 10-12
 • ตอนที่ 5 ตอน 13-14
 • ตอนที่ 6 ตอน 15
 • ตอนที่ 7 ตอน 16-18
 • ตอนที่ 8 ตอน 19-21
 • ตอนที่ 9 ตอน 22-24
 • ตอนที่ 10 ตอน 25-27
 • ตอนที่ 11 ตอน 28-30
 • ตอนที่ 12 ตอน 31-33
 • ตอนที่ 13 ตอน 34-36
 • ตอนที่ 14 ตอน 37-39
 • ตอนที่ 15 ตอน 40-43
 • ตอนที่ 16 ตอน 44
 • ตอนที่ 17 ตอน 45-47
 • ตอนที่ 18 ตอน 48-50
 • ตอนที่ 19 ตอน 51-53
 • ตอนที่ 20 ตอน 54-58
 • ตอนที่ 21 ตอน 59-60
 • ตอนที่ 22 ตอน 61-63
 • ตอนที่ 23 ตอน 64-66
 • ตอนที่ 24 ตอน 67-70
 • ตอนที่ 25 ตอน 71-74
 • ตอนที่ 26 ตอน 75-77
 • ตอนที่ 27 ตอน 78-82
 • ตอนที่ 28 ตอน 83-86
 • ตอนที่ 29 ตอน 87-93 จบ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก