ราชาธิราช

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1329 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 สมุดไทย เล่มที่ 1
 • ตอนที่ 2 สมุดไทย เล่มที่ 2
 • ตอนที่ 3 สมุดไทย เล่มที่ 3
 • ตอนที่ 4 สมุดไทย เล่มที่ 4
 • ตอนที่ 5 สมุดไทย เล่มที่ 5
 • ตอนที่ 6 สมุดไทย เล่มที่ 6
 • ตอนที่ 7 สมุดไทย เล่มที่ 7
 • ตอนที่ 8 สมุดไทย เล่มที่ 8
 • ตอนที่ 9 สมุดไทย เล่มที่ 9
 • ตอนที่ 10 สมุดไทย เล่มที่ 10
 • ตอนที่ 11 สมุดไทย เล่มที่ 11
 • ตอนที่ 12 สมุดไทย เล่มที่ 11_2
 • ตอนที่ 13 สมุดไทย เล่มที่ 12
 • ตอนที่ 14 สมุดไทย เล่มที่ 12_2
 • ตอนที่ 15 สมุดไทย เล่มที่ 13
 • ตอนที่ 16 สมุดไทย เล่มที่ 13_2
 • ตอนที่ 17 สมุดไทย เล่มที่ 14
 • ตอนที่ 18 สมุดไทย เล่มที่ 15
 • ตอนที่ 19 สมุดไทย เล่มที่ 15_2
 • ตอนที่ 20 สมุดไทย เล่มที่ 16
 • ตอนที่ 21 สมุดไทย เล่มที่ 17
 • ตอนที่ 22 สมุดไทย เล่มที่ 17_2
 • ตอนที่ 23 สมุดไทย เล่มที่ 18
 • ตอนที่ 24 สมุดไทย เล่มที่ 19
 • ตอนที่ 25 สมุดไทย เล่มที่ 20

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

tnp nattapong
donpattawee
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก