ปลายเทียน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: โดย แก้วเก้า
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 630 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ เรื่อง ปลายเทียน
 • ตอนที่ 1 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 2 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 3 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 4 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 5 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 6 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 7 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 8 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 9 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 10 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 11 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 12 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 13 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 14 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 15 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 16 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 17 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 18 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 19 ปลายเทียน
 • ตอนที่ 20 ปลายเทียน_บทอวสาน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

อุไรวรรณ วิเศษกุล
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก