ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กุหลาบในสวนเล็กๆ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง/ ไพลิน รุ้งรัตน์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 596 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ก่อนปลูกกุหลาบในใจ
 • ตอนที่ 1 คุณกุหลาบนี่เป็นใคร
 • ตอนที่ 2 ก้าวที่ไม่คุ้นเคย
 • ตอนที่ 3 ผลลัพธ์อันแน่นอน
 • ตอนที่ 4 โอกาสมาถึง
 • ตอนที่ 5 บรรจงเล่า
 • ตอนที่ 6 มงคลชีวิต
 • ตอนที่ 7 โธ่เว้ย
 • ตอนที่ 8 จริงใจ
 • ตอนที่ 9 คำถามที่เจ็บปวด
 • ตอนที่ 10 คำขานรับ
 • ตอนที่ 11 เปิดโลก
 • ตอนที่ 12 เหมือนบ้าน
 • ตอนที่ 13 ป่าในชีวิต
 • ตอนที่ 14 ความเป็นมนุษย์ของผม
 • ตอนที่ 15 ยิ่งฝัน
 • ตอนที่ 16 สงครามชีวิต
 • ตอนที่ 17 ยิ่งงง
 • ตอนที่ 18 ความลับของพ่อ
 • ตอนที่ 19 ผมไม่ได้ฝัน
 • ตอนที่ 20 ความจริงหน้าห้อง
 • ตอนที่ 21 ฤดูกาล
 • ตอนที่ 22 แตกแล้วครับ
 • ตอนที่ 23 ต่อหน้า
 • ตอนที่ 24 ต่อตา
 • ตอนที่ 25 ต่อคิด
 • ตอนที่ 26 ต่อความจริง
 • ตอนที่ 27 ทางออก
 • ตอนที่ 28 สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่ง
 • ตอนที่ 29 มหัศจรรย์ยิ่งกว่า
 • ตอนที่ 30 อดีตอันเร้าใจ
 • ตอนที่ 31 เมื่อพ่อเป็นผม
 • ตอนที่ 32 คลื่นชีวิต
 • ตอนที่ 33 กระจิริด
 • ตอนที่ 34 เรื่องที่ต่อรองไม่ได้
 • ตอนที่ 35 ถ้าพ่อ
 • ตอนที่ 36 ฟ้ามีดาว
 • ตอนที่ 37 คนมีใจ
 • ตอนที่ 38 ตอนอวสาน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก