ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

มนต์รักมะพร้าวแห้ง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ธีรภาพ โลหิตกุล
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 300 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน- คำนำผู้เขียน
 • ตอนที่ 1 มาตุธารบันทึก เล่าเรื่องแม่ของเรา แม่เจ้าพระยา
 • ตอนที่ 2 วิถีไทยบนสายธาร
 • ตอนที่ 3 ล่องลำน้ำสุพรรณฯฝันหวาน
 • ตอนที่ 4 โยนบัว จองพารา ชักพระออกพรรษา
 • ตอนที่ 5 อรุณรุ่งที่บางนรา
 • ตอนที่ 6 หินเพิงกลางไพร ล่องแก่งใจตน
 • ตอนที่ 7 เสียงก้องจากกกอิงน่าน
 • ตอนที่ 8 คนไทยไม่ขวางคลอง คนระยองไม่ขวางน้ำ
 • ตอนที่ 9 คืนลมหายใจ แค่สายน้ำนิรันดร์

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก2
 • พอใจ1
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

พ่อตินแตม
ฐิรกานต์ หลิน
ฐิรกานต์ หลิน
ฐิรกานต์ หลิน
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก