ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เทศนาวาไรตี้

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พระครูวิวิธธรรมโกศล
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 4350 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ_เทศนาวาไรตี้
 • ตอนที่ 2 หน้าที่ของคน
 • ตอนที่ 3 ธรรมทัศน์กับโลกทัศน์
 • ตอนที่ 4 พระผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจ
 • ตอนที่ 5 เสด็จจากฟ้าลงมาแก้ปัญหาชาวดิน
 • ตอนที่ 6 แม่ที่สง่า-ย่าที่ประเสริฐ
 • ตอนที่ 7 ทศพิธสามัคคีธรรม
 • ตอนที่ 8 แผ่นดินทอง-แผ่นดินธรรม
 • ตอนที่ 9 แม่นั้นสำคัญไฉน
 • ตอนที่ 10 พระคุณของแม่
 • ตอนที่ 11 วิธีสนองพระคุณพ่องแม่
 • ตอนที่ 12 ลูกไทย ยุคไฮเทค
 • ตอนที่ 13 อานิสงฆ์กตัญญู
 • ตอนที่ 14 คนใจบอด
 • ตอนที่ 15 ลบไม่สูญ
 • ตอนที่ 16 ใจแม่
 • ตอนที่ 17 ลูก 5 ก
 • ตอนที่ 18 คนดีรู้คุณ-คนไม่ดีหลู่คุณ
 • ตอนที่ 19 ยอดกตัญญู
 • ตอนที่ 20 กตัญญูครบวงจร
 • ตอนที่ 21 เก้าอี้แห่งเกียรติ
 • ตอนที่ 22 คนดีที่หายาก
 • ตอนที่ 23 แววของลูก
 • ตอนที่ 24 ซื่อสัตย์-ซื่อโกง
 • ตอนที่ 25 เจ้าแห่งชีวิต
 • ตอนที่ 26 รักวัวให้ผูก-รักลูกให้ตี
 • ตอนที่ 27 กุสโลบายในการเลี้ยงลูก
 • ตอนที่ 28 พฤติกรรมกาบคำสอน
 • ตอนที่ 29 ลิงเลี้ยงลูก
 • ตอนที่ 30 ทำอย่างไรได้อย่างนั้น
 • ตอนที่ 31 ธรรมะจากผี-ของดีจากพระ
 • ตอนที่ 32 ธรรมดา
 • ตอนที่ 33 หลีกไม่ได้-เลี่ยงไม่พ้น
 • ตอนที่ 34 รู้เท่ารู้ทัน
 • ตอนที่ 35 เตรียมตัวก่อนตาย
 • ตอนที่ 36 ชีวิตกับความตาย
 • ตอนที่ 37 มนต์กันเมา
 • ตอนที่ 38 อานิสงส์ความตาย
 • ตอนที่ 39 มุมที่คนไม่มอง
 • ตอนที่ 40 คติจากงานศพ
 • ตอนที่ 41 อัตราอายุ
 • ตอนที่ 42 ตายเหมือนย้ายบ้าน
 • ตอนที่ 43 มาดี-ไปดี
 • ตอนที่ 44 ปริศนาปัญหาธรรม
 • ตอนที่ 45 ทำไมต้องเอาข้าวให้ศพ
 • ตอนที่ 46 อานุภาพของศีล
 • ตอนที่ 47 ได้อะไรในงานศพ
 • ตอนที่ 48 ประวัติสวัสดี
 • ตอนที่ 49 ดี สามระดับ
 • ตอนที่ 50 ปีใหม่แบบไทย
 • ตอนที่ 51 น้ำใจไมตรี
 • ตอนที่ 52 ปีใหม่แห่งปัญญา
 • ตอนที่ 53 ค่าแห่งวันเวลา
 • ตอนที่ 54 ข้อคิดชีวิตใหม่
 • ตอนที่ 55 พรชีวิต
 • ตอนที่ 56 เปลี่ยนพศใหม่
 • ตอนที่ 57 มองดีมีคุณ
 • ตอนที่ 58 เหตุแห่งความผ่องใส
 • ตอนที่ 59 ฝากไว้ให้คิด
 • ตอนที่ 60 ธรรมะเพื่อชีวิตใหม่
 • ตอนที่ 61 วัย 8 ว
 • ตอนที่ 62 ทางสู่ความสุข
 • ตอนที่ 63 ทางสู่ความสำเร็จ
 • ตอนที่ 64 ประมุขธรรมนำสุข
 • ตอนที่ 65 อานิสงส์สามัคคี
 • ตอนที่ 66 อานุภาพบุญ
 • ตอนที่ 67 เสียเพื่อได้
 • ตอนที่ 68 ทนทำไม
 • ตอนที่ 69 ขันติธรรมนำสุข
 • ตอนที่ 70 สูตรเป็นพ่อแม่คน
 • ตอนที่ 71 สูตรแม่ครัว
 • ตอนที่ 72 ครองคู่ถูกวิธีมีสุข
 • ตอนที่ 73 ศิษย์ดีต้องมีคุณธรรม
 • ตอนที่ 74 รักษาดีเดิม-เพิ่มเติมดีใหม่
 • ตอนที่ 75 หลักราชการ
 • ตอนที่ 76 ทางรอดของพุทธศาสนา
 • ตอนที่ 77 ยศสองฝ่าย
 • ตอนที่ 78 ธรรมะจากสัตว์
 • ตอนที่ 79 งานชีวิต
 • ตอนที่ 80 ผู้นำดีต้องมีกุสโลบาย
 • ตอนที่ 81 อุปกรณ์ผู้นำ
 • ตอนที่ 82 วิญญาณผู้นำ
 • ตอนที่ 83 น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์
 • ตอนที่ 84 อย่าเป็นชาวพุทธนกเขา
 • ตอนที่ 85 จุดบอดของพระศาสนา
 • ตอนที่ 86 ชาวพุทธต้องหยุด 5 อย่า 4
 • ตอนที่ 87 วิกฤติการณ์แห่งยุคสมัย
 • ตอนที่ 88 อรหันต์ห้อเลือด
 • ตอนที่ 89 สตรีเป็นมลทินของพรหมจรรย์จริงหรือ
 • ตอนที่ 90 ฟังดีมีผล
 • ตอนที่ 91 โง่เป็นคุณ ฉลาดเป็นภัย
 • ตอนที่ 92 พุทธศาสนายุคโลกาภิวัตน์
 • ตอนที่ 93 สื่อมวลชนยุคโลกาภิวัตน์
 • ตอนที่ 94 เหลี่ยมมนุษย์
 • ตอนที่ 95 ความหวังคือพลังชีวิต
 • ตอนที่ 96 ธรรมเพื่อชีวิต
 • ตอนที่ 97 ปัญหาโลกแตก
 • ตอนที่ 98 อย่าเสียศูนย์
 • ตอนที่ 99 ถูกใจอาจไม่ถูกต้อง
 • ตอนที่ 100 ทำใจได้ไม่ทุกข์
 • ตอนที่ 101 เมาเมืองนอก
 • ตอนที่ 102 หัวไทยท้ายฝรั่ง
 • ตอนที่ 103 อำนาจวาสนาคือยาเสพติด
 • ตอนที่ 104 ธรรมนูญแห่งชีวิต
 • ตอนที่ 105 วัคซีนทางจิต
 • ตอนที่ 106 ดีนอกดีใน
 • ตอนที่ 107 ชีวิตสมบูรณ์ด้วยคุณธรรม
 • ตอนที่ 108 มีกินมีเกียรติ
 • ตอนที่ 109 คาถาค้าขายดี
 • ตอนที่ 110 นิสัยที่ควรเพาะ
 • ตอนที่ 111 ลดเลวเพิ่มดี
 • ตอนที่ 112 มองโลก
 • ตอนที่ 113 วิวัฒน์วิบัติ
 • ตอนที่ 114 คุณธรรมผู้ใหญ่
 • ตอนที่ 115 ชีวิตก้าวหน้าด้วย5สุข
 • ตอนที่ 116 หยุดดีมีสุข
 • ตอนที่ 117 บุญแปลก
 • ตอนที่ 118 ทำดีมีสุข
 • ตอนที่ 119 เสน่ห์ของชีวิต
 • ตอนที่ 120 ดีได้ ร้ายเสีย
 • ตอนที่ 121 ค่าแห่งสมบัติ
 • ตอนที่ 122 ทฤษฎี3ช
 • ตอนที่ 123 คุณของธรรมะ
 • ตอนที่ 124 พระแมลงผึ้ง
 • ตอนที่ 125 ไทยมิใช่ทาส
 • ตอนที่ 126 หัวใจนักรบ
 • ตอนที่ 127 น้ำมหาภัยทำลายชีวิต
 • ตอนที่ 128 ประเภทครู
 • ตอนที่ 129 ครูดีที่ควรไหว้
 • ตอนที่ 130 ธรรมะสมานสังคม
 • ตอนที่ 131 น้ำจากใจ
 • ตอนที่ 132 ชีวิตกับความรัก
 • ตอนที่ 133 ความรักเหมือนอะไร
 • ตอนที่ 134 อานุภาพความรัก
 • ตอนที่ 135 พิษภัยจากเอดส์
 • ตอนที่ 136 หุ้นส่วนชีวิต
 • ตอนที่ 137 ชาวพุทธหยุดไม่ได้
 • ตอนที่ 138 เอียงตามโลก-คล้อยตามธรรม
 • ตอนที่ 139 สี่จง คงสุข
 • ตอนที่ 140 ฤทธิ์แห่งธรรม
 • ตอนที่ 141 สำเร็จเมื่อคิด
 • ตอนที่ 142 สมบัตินักสู้
 • ตอนที่ 143 ในหลวง ห่วงธรรม
 • ตอนที่ 144 บัณฑิตต่างสมัย
 • ตอนที่ 145 แสงทองส่องชีวิต

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก