ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทบ้านดูดาว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 245 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ลิขสิทธิ์ คำนำ
 • ตอนที่ 1 ไทบ้านดูดาว
 • ตอนที่ 2 ดาริกาหน้าร้อน
 • ตอนที่ 3 ดาริกาหน้าหนาว
 • ตอนที่ 4 ดวงดาวของชาวใต้
 • ตอนที่ 5 ดวงดาวของชาวนา
 • ตอนที่ 6 ดวงดาวของชาวอีสาน
 • ตอนที่ 7 ดวงดาวของชาวเหนือ
 • ตอนที่ 8 ดวงดาวของชาวไทใหญ่
 • ตอนที่ 9 ดวงดาวของลาวโซ่ง
 • ตอนที่ 10 ดวงดาวของชาวเล
 • ตอนที่ 11 ใต้ดาวโจร
 • ตอนที่ 12 คนเรือดูดาว
 • ตอนที่ 13 ดาวหาง
 • ตอนที่ 14 กบกินเดือน นิทานดาวและตำรายาแก้พิษงู
 • ตอนที่ 15 กบ(ไทใหญ่)กินวัน
 • ตอนที่ 16 ภาคผนวก 1 หัดดูดาวด้วยตนเอง
 • ตอนที่ 17 ภาคผนวก 2 กลุ่มดาว 27 นักษัตรที่พระจันทร์โคจรผ่าน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก