หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีศรีแผ่นดิน ส่งเสริมการอ่าน 643
22 ประมวลนิทาน ร.6 วรรณกรรม/วรรณคดี 651
23 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 679
24 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 695
25 ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ ส่งเสริมการอ่าน 703
26 ธรรมะดับร้อน ธรรมะ/ศาสนา 706
27 อิเหนา เล่ม 4 วรรณกรรม/วรรณคดี 716
28 กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริมการอ่าน 720
29 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 747
30 พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า แผ่นที่ 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 779
31 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 793
32 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 795
33 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 814
34 ตามรอยบาท พระราชชนนี ประวัติศาสตร์/สารคดี 816
35 วิถีแห่งน้ำ:ธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 817
36 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 818
37 อิเหนา เล่ม 3 วรรณกรรม/วรรณคดี 831
38 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 835
39 ใจที่วาง ทางที่เดิน ธรรมะ/ศาสนา 846
40 ทำความดีมีความสุข ธรรมะ/ศาสนา 846

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก