หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 5 ธรรมะ/ศาสนา 572
22 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีศรีแผ่นดิน ส่งเสริมการอ่าน 622
23 นายหน้ากับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติจากพม่า: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประชาคมอาเซียน 637
24 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 659
25 ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ ส่งเสริมการอ่าน 674
26 อิเหนา เล่ม 4 วรรณกรรม/วรรณคดี 681
27 ธรรมะดับร้อน ธรรมะ/ศาสนา 687
28 กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริมการอ่าน 696
29 พงศาวดารเรื่อง ไทยรบพม่า แผ่นที่ 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 702
30 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 720
31 สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว ประชาคมอาเซียน 762
32 อิเหนา เล่ม 5 วรรณกรรม/วรรณคดี 764
33 วิถีแห่งน้ำ:ธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 773
34 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 774
35 ตามรอยบาท พระราชชนนี ประวัติศาสตร์/สารคดี 781
36 อิเหนา เล่ม 3 วรรณกรรม/วรรณคดี 784
37 ชิงสุขดับโศก ส่งเสริมการอ่าน 789
38 การศึกษา :การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 789
39 ใจที่วาง ทางที่เดิน ธรรมะ/ศาสนา 805
40 ทำความดีมีความสุข ธรรมะ/ศาสนา 817

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก