ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อตัมมยตาประยุกต์

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พุทธทาส ภิกขุ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 798 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารบัญ อตัมมยตา ประยุกต์
 • ตอนที่ 1 ทำไมจึงต้องพูดเรื่องอตัมมยตา
 • ตอนที่ 2 อตัมมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้
 • ตอนที่ 3 อตัมมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้ (ต่อ)
 • ตอนที่ 4 กลิ่นไอของอตัมมยตาในธรรมทั้งปวง
 • ตอนที่ 5 อตัมมยตาในแง่ของภาษา
 • ตอนที่ 6 การมีและการใช้อตัมมยตาในระดับโลกิยะ
 • ตอนที่ 7 อตัมมยตากับชีวิตประจำวันของผู้พัฒนาทุกรูปแบบ
 • ตอนที่ 8 อตัมมยตากับสันติภาพ
 • ตอนที่ 9 อตัมมยตาทำหน้าที่ในสัตตบถของสัตว์ทั้งหลาย
 • ตอนที่ 10 สหายธรรมของอตัมมยตา
 • ตอนที่ 11 อตัมมยตากับปัญหาของมนุษย์ยุคปรมาณู
 • ตอนที่ 12 ปาฏิหาริย์แห่งอตัมมยตา
 • ตอนที่ 13 บทช่วยจำสำหรับอตัมมยตา ตอน 1
 • ตอนที่ 14 บทช่วยจำสำหรับอตัมมยตา ตอน 2

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก