ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สรรพสิ่งล้วนวิจัย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 407 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ความแตกต่างที่ต้องการ
 • ตอนที่ 2 กำหนดในสิ่งกำหนัด
 • ตอนที่ 3 กำหนัดในสิ่งกำหนด
 • ตอนที่ 4 ความฝันที่ขายไม่ได้
 • ตอนที่ 5 ลีลาศในวังวน
 • ตอนที่ 6 สุญญากาศงานวิจัย
 • ตอนที่ 7 กรอบคิด กรอบขัง
 • ตอนที่ 8 ปูเสฉวนและหอยมือเสือ
 • ตอนที่ 9 วิญญาณในเนื้อหา
 • ตอนที่ 10 เต่าบนหลังกระทิง
 • ตอนที่ 11 ชีวิตเมืองกรุง
 • ตอนที่ 12 สระน้ำริมหน้าต่าง
 • ตอนที่ 13 กำหนัด กำหนด และกำเนิด
 • ตอนที่ 14 เหลี่ยมวิจัย
 • ตอนที่ 15 หุบเหวแห่งจินตนาการ
 • ตอนที่ 16 ปีปงานวิจัย
 • ตอนที่ 17 ความรู้พอเพียงเพื่อความพอเพียง
 • ตอนที่ 18 พลังของเรือลำน้อย
 • ตอนที่ 19 ไม้ค้ำยัน
 • ตอนที่ 20 ความแห้งแล้งท่ามกลางสายฝน
 • ตอนที่ 21 ลิงชายขอบ
 • ตอนที่ 22 ชิดซ้ายเลี้ยวขวาฝ่าไฟแดง
 • ตอนที่ 23 รถยนตร์สายวิจัย
 • ตอนที่ 24 บัญญัติต้องห้ามสองประการ
 • ตอนที่ 25 มวยเมายาบ้า
 • ตอนที่ 26 นิทานจากผู้หวังดี
 • ตอนที่ 27 Old Do (c) gs
 • ตอนที่ 28 สมดุล และประสิทธิภาพ
 • ตอนที่ 29 กำหนดสวนกระแสกำหนัด
 • ตอนที่ 30 ห้องเรียนริมถนน
 • ตอนที่ 31 ขนมหวานงานวิจัย
 • ตอนที่ 32 ไม้ตีพริกวิเศษ
 • ตอนที่ 33 วิจัยสู่นิพาน
 • ตอนที่ 34 เกาะเกร็ด เกร็ดเกาะแก้ว มณีสูญ
 • ตอนที่ 35 ... 3-5-7 คาถาอัญเชิญเทวดา
 • ตอนที่ 36 ตะปูงองอ บนถนนสีลม
 • ตอนที่ 37 ทฤษฎีเงา
 • ตอนที่ 38 รถไฟสาย เคออร์ดิค
 • ตอนที่ 39 ความมีระเบียบของความซับซ้อนในความซับซ้อน
 • ตอนที่ 40 ผีเสื้อและดอกไม้
 • ตอนที่ 41 บริหารโอกาส
 • ตอนที่ 42 น้ำร้อน กาน้ำและแก้ว
 • ตอนที่ 43 กรอบรูปและจิตรกร
 • ตอนที่ 44 เพราะมีทุกข์จึงพ้นทุกข์
 • ตอนที่ 45 โนรอห์เครสต้า
 • ตอนที่ 46 แผ่นดินแม่ (ฮ่องสอน)
 • ตอนที่ 47 คุณค่าและความหมายของงานวิจัยท้องถิ่นฯ
 • ตอนที่ 48 ตะกร้อที่รอคนสาน...

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก