ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เวียดนามหลากมิติ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ธัญญาทิพย์ ศรีพนา
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 610 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ บทบรรณาธิการ สารบัญ บทคัดย่อ
 • ตอนที่ 2 การศึกษาเวียดนามในยุคการสร้างชาติด้วยอุดมการณ์ "อุตสาหกรรมและความทันสมัย" 1
 • ตอนที่ 3 การศึกษาเวียดนามในยุคการสร้างชาติด้วยอุดมการณ์ "อุตสาหกรรมและความทันสมัย" 2
 • ตอนที่ 4 วิธีการคิดของคนเวียดนามผ่านการใช้อุปลักษณ์ที่ปรากฎในฟุตบอล 1
 • ตอนที่ 5 วิธีการคิดของคนเวียดนามผ่านการใช้อุปลักษณ์ที่ปรากฎในฟุตบอล 2
 • ตอนที่ 6 คำซ้ำในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม
 • ตอนที่ 7 จ่าง กวิ่ง นิทานตลกเจ้าปัญญาของเวียดนาม ลักษณะเฉพาะและลักษณะร่วม
 • ตอนที่ 8 ผลงานเรื่อง บันทึกจากในคุก ของโฮจิมินห์
 • ตอนที่ 9 เดียนเบียนฟู (เมืองแถง) ในประวัติศาสตร์ลายลักษณ์และประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กลุ่มไท 1
 • ตอนที่ 10 เดียนเบียนฟู (เมืองแถง) ในประวัติศาสตร์ลายลักษณ์และประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กลุ่มไท 2
 • ตอนที่ 11 ชนกลุ่มน้อย รัฐ และการใช้อักขระ ศึกษาจากสังคมชาวไตในเวียดนามปัจจุบัน 1
 • ตอนที่ 12 ชนกลุ่มน้อย รัฐ และการใช้อักขระ ศึกษาจากสังคมชาวไตในเวียดนามปัจจุบัน 2
 • ตอนที่ 13 รัชกาลที่ 5 กับฝรั่งเศสและเวียดนาม 1
 • ตอนที่ 14 รัชกาลที่ 5 กับฝรั่งเศสและเวียดนาม 2
 • ตอนที่ 15 เวียดนามกับการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(จบ)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก