ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กัมพูชา ประชาธิปไตย ความยากจน ธรรมาภิบาล

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: โกสุมภ์ สายจันทร์, เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, อุดม เกิดพิบูลย์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

    พัฒนาการประชาธิปไตยในกัมพูชา ปัญหาความยากจนในกัมพูชา ธรรมาภิบาลในการบริหารของกัมพูชา


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 342 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ตอนที่ 1 การพัฒนาประชาธิปไตยในกัมพูชา (1)
 • ตอนที่ 2 ตอนที่ 1 การพัฒนาประชาธิปไตยในกัมพูชา (2)
 • ตอนที่ 3 ตอนที่ 1 การพัฒนาประชาธิปไตยในกัมพูชา (3)
 • ตอนที่ 4 ตอนที่ 1 การพัฒนาประชาธิปไตยในกัมพูชา (4)
 • ตอนที่ 5 ตอนที่ 2 ปัญหาความยากจนในกัมพูชา (1)
 • ตอนที่ 6 ตอนที่ 2 ปัญหาความยากจนในกัมพูชา (2)
 • ตอนที่ 7 ตอนที่ 2 ปัญหาความยากจนในกัมพูชา (3)
 • ตอนที่ 8 ตอนที่ 3 ธรรมาภิบาลในการบริหารของกัมพูชา (1)
 • ตอนที่ 9 ตอนที่ 3 ธรรมาภิบาลในการบริหารของกัมพูชา (2)
 • ตอนที่ 10 ตอนที่ 3 ธรรมาภิบาลในการบริหารของกัมพูชา (3)
 • ตอนที่ 11 ตอนที่ 3 ธรรมาภิบาลในการบริหารของกัมพูชา (4)
 • ตอนที่ 12 ตอนที่ 3 ธรรมาภิบาลในการบริหารของกัมพูชา (5)
 • ตอนที่ 13 ตอนที่ 3 ธรรมาภิบาลในการบริหารของกัมพูชา (6)
 • ตอนที่ 14 ประวัติผู้เขียน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก