ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

8k's+5k's ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: จีระ หงส์ลดารมภ์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

           หนังสือ “8 K’s + 5 K’s: ทุนมนุษย์ของคนไทยรองรับประชาคมอาเซียน” เล่มนี้ เป็นหนังสือพ๊อคเก็ตบุ๊คส์เล่มที่สามของผม  ที่ตั้งใจที่จะถ่ายทอดแนวคิดเพื่อการพัฒนาคุณภาพของทุนมนุษย์ไทยรองรับการก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียนในปี 2015 

           การเปิดเสรีอาเซียน โดยเฉพาะการก้าสสู่  “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC” เป็นโจทย์ที่ท้าทายและน่าสนใจสำหรับประเทศไทย 


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 385 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย ปกรอง
 • ตอนที่ 1 8K+5K ตอน สารบัญ
 • ตอนที่ 2 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย คำนำ
 • ตอนที่ 3 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย คำนิยม
 • ตอนที่ 4 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย จากใจผู้เรียบเรียง
 • ตอนที่ 5 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 1 เส้นทางของนักพัฒนาทุนมนุษย์พันธุ์แท้
 • ตอนที่ 6 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 2 8เค ทฤษฎีพื้นฐาน ส่วนที่ 1
 • ตอนที่ 7 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 3 8เค ทฤษฎีพื้นฐาน ส่วนที่ 2
 • ตอนที่ 8 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 4 5เค ทฤษฎีต่อยอดสร้างคุณภาพทุนมนุษย์
 • ตอนที่ 9 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 5 8เค และ 5เค เครื่องที่สำคัญ
 • ตอนที่ 10 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 6 (ตอน 1)...มุมมองของนักคิด...
 • ตอนที่ 11 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 6 (ตอน 2)...มุมมองของนักคิด...ตอน2น166ถึง179
 • ตอนที่ 12 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 7 Idea Reflection
 • ตอนที่ 13 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 8 เสียงสะท้อนจากลูกศิษย์
 • ตอนที่ 14 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 9 บทส่งท้าย
 • ตอนที่ 15 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย บทที่ 10 12แนวคิด
 • ตอนที่ 16 8K+5K ทุนมนุษย์ของคนไทย ประวัติ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (จบ)

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก