ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเสียงตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ ประถม 2544 816
22 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ มัธยมปลาย 2544 816
23 ภาษาอังกฤษ กศน. ภาษาต่างประเทศ ประถม 2544 830
24 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 965
25 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,012
26 ทักษะการเรียนรู้ (ทร21001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมต้น 2551 1,013
27 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 1,053
28 วิทยาศาสตร์ กศน. วิทยาศาสตร์ ประถม 2544 1,194
29 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,211
30 ภาษาไทย (พท21001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,236
31 ภาษาไทย (พท31001) ปรับปรุง2554 ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,245
32 ศิลปศึกษา (ทช31003) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551(ปรับปรุง2554) 1,298
33 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ปรับปรุง2554 ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 1,643
34 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551 1,670
35 คณิตศาสตร์ กศน. คณิตศาสตร์ มัธยมปลาย 2544 1,715
36 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมปลาย 2551 1,718
37 ทักษะการเรียนรู้ (ทร31001) ทักษะการเรียนรู้ มัธยมปลาย 2551 1,749
38 ภาษาไทย (พท21001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมต้น 2551 1,830
39 ศิลปศึกษา (ทช11003) ปรับปรุง 2554 ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 1,856
40 คณิตศาสตร์ (พค11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 1,909

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก