ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาอาชีพ กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 210 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 2 สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
 • ตอนที่ 3 สาระที่ 2 การอาชีพ
 • ตอนที่ 4 สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
 • ตอนที่ 5 สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตอนที่ 6 สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ-ต่อ
 • ตอนที่ 7 สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก