ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาอาชีพ กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 360 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 2 สาระ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว
 • ตอนที่ 3 สาระ 1 ตอน 1 งานบ้าน
 • ตอนที่ 4 สาระ 1 ตอน 2 งานเกษตร
 • ตอนที่ 5 สาระ 1 ตอน 3 งานช่าง
 • ตอนที่ 6 สาระ 1 ตอน 4 งานประดิษฐ์
 • ตอนที่ 7 สาระ 1 ตอน 5 งานธุรกิจ
 • ตอนที่ 8 สาระ 2 การอาชีพ
 • ตอนที่ 9 สาระ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
 • ตอนที่ 10 สาระ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตอนที่ 11 สาระ 5 เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ
 • ตอนที่ 12 แหล่งการเรียนรู้

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก