ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาสังคมและชุมชน กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: พัฒนาสังคมและชุมชน
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 330 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 2 ตอนที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • ตอนที่ 3 ตอนที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
 • ตอนที่ 4 ตอนที่ 3 เศรษฐศาสตร์
 • ตอนที่ 5 ตอนที่ 3-ต่อ
 • ตอนที่ 6 ตอนที่ 4 ประวัติศาสตร์
 • ตอนที่ 7 ตอนที่ 4-ต่อ
 • ตอนที่ 8 แนวเฉลยกิจกรรมตอนที่ 4
 • ตอนที่ 9 ตอนที่ 5 ภูมิศาสตร์
 • ตอนที่ 10 แนวเฉลยกิจกรรมตอนที่ 5
 • ตอนที่ 11 แหล่งการเรียนรู้ บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก