ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ภาษาไทย กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ภาษาไทย
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมต้น
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 300 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ สารบัญ คำแนะนำ โครงสร้าง
 • ตอนที่ 2 ตอนที่ 1 การอ่าน
 • ตอนที่ 3 ตอนที่ 1 การอ่าน-ต่อ
 • ตอนที่ 4 ตอนที่ 2 การเขียน
 • ตอนที่ 5 ตอนที่ 2 การเขียน-ต่อ
 • ตอนที่ 6 ตอนที่ 3 การฟัง การดูและการพูด
 • ตอนที่ 7 ตอนที่ 4 ใช้ถูกดีมีความสุข
 • ตอนที่ 8 ตอนที่ 5 หลักการใช้ภาษา
 • ตอนที่ 9 ตอนที่ 5 หลักการใช้ภาษา-ต่อ
 • ตอนที่ 10 ตอนที่ 6 วรรณคดีและวรรณกรรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก