ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา)
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 240 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำนำ สารบัญ คำแนะนำ
 • ตอนที่ 2 ตอนที่1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทัศนศิลป์
 • ตอนที่ 3 ตอนที่ 2 วิวัฒนาการงานศิลป์และการสืบทอด
 • ตอนที่ 4 ตอนที่3 ดนตรีและการขับร้อง
 • ตอนที่ 5 ตอนที่4 วิวัฒนาการทางดนตรี
 • ตอนที่ 6 ตอนที่5 การวิเคราะห์วิจารณ์นาฏศิลป์
 • ตอนที่ 7 ตอนที่6 วิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการสืบทอด
 • ตอนที่ 8 แบบทดสอบตนเองหลังเรียน - เฉลย

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก