ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

วิทยาศาสตร์ กศน.

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กศน.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาสตร์
ช่วงชั้น/ระดับชั้น: มัธยมปลาย
หลักสูตรปีการศึกษา: 2544

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 840 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • ตอนที่ 1 คำแนะนำ_โครงสร้างชุดวิชา
 • ตอนที่ 2 หน่วยที่1_ตอนที่1_1
 • ตอนที่ 3 หน่วยที่1_ตอนที่1_2
 • ตอนที่ 4 หน่วยที่1_ตอนที่1_3
 • ตอนที่ 5 หน่วยที่1_ตอนที่1_4
 • ตอนที่ 6 หน่วยที่2_ตอนที่2_1
 • ตอนที่ 7 หน่วยที่2_ตอนที่2_2
 • ตอนที่ 8 หน่วยที่3_ตอนที่3_1
 • ตอนที่ 9 หน่วยที่3_ตอนที่3_2
 • ตอนที่ 10 หน่วยที่3_ตอนที่3_3
 • ตอนที่ 11 หน่วยที่3_ตอนที่3_4
 • ตอนที่ 12 หน่วยที่4_ตอนที่4_1
 • ตอนที่ 13 หน่วยที่4_ตอนที่4_2
 • ตอนที่ 14 หน่วยที่4_ตอนที่4_3
 • ตอนที่ 15 หน่วยที่5_ตอนที่5_1
 • ตอนที่ 16 หน่วยที่5_ตอนที่5_2
 • ตอนที่ 17 หน่วยที่5_ตอนที่5_3
 • ตอนที่ 18 หน่วยที่6_ตอนที่6_1
 • ตอนที่ 19 หน่วยที่6_ตอนที่6_2
 • ตอนที่ 20 หน่วยที่6_ตอนที่6_3
 • ตอนที่ 21 หน่วยที่6_ตอนที่6_4
 • ตอนที่ 22 หน่วยที่6_ตอนที่6_5
 • ตอนที่ 23 หน่วยที่7_ตอนที่7_1
 • ตอนที่ 24 หน่วยที่7_ตอนที่7_2
 • ตอนที่ 25 หน่วยที่7_ตอนที่7_3
 • ตอนที่ 26 หน่วยที่8_ตอนที่8_1
 • ตอนที่ 27 หน่วยที่8_ตอนที่8_2
 • ตอนที่ 28 แหล่งการเรียนรู้

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก