หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
61 ในทีวีไม่มีเทวดา (นะครับ) ส่งเสริมการอ่าน 1,014
62 กำลังใจแด่ชีวิต ธรรมะ/ศาสนา 1,030
63 ถ้าฉันมีดวงตา อเมริกาอาจอยู่ไกล วรรณกรรม/วรรณคดี 1,034
64 แม่ทั้งโลกเป็นเช่นนี้ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,039
65 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,042
66 งานเขียนและแง่คิด เรื่อง สยามตามหาเพื่อน วรรณกรรม/วรรณคดี 1,062
67 ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,072
68 นานาสาระ วัฒนธรรมไทย เล่ม 2 วัฒนธรรม/ประเพณี 1,072
69 ดั่งมีงานรื่นเริง วรรณกรรม/วรรณคดี 1,078
70 หวังไว้ในใจพ่อ ขอแค่ลูกเป็นคนดี : บันทึกอาทรถึงลูกสาวตัวน้อย วรรณกรรม/วรรณคดี 1,091
71 อลวนบนหลังคา วรรณกรรม/วรรณคดี 1,094
72 เลียดก๊กเอ๋า เล่ม 2 ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,102
73 ปัญญาสชาดก เล่ม 2 ธรรมะ/ศาสนา 1,106
74 ไทบ้านดูดาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 1,118
75 ป้าจ๋า โก้ ติ๊ดตี่ น่ะจ้ะ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,118
76 อยากเขียนแทบตาย (จริงๆนะ) วรรณกรรม/วรรณคดี 1,122
77 ห้องนี้รื่นรมย์ วรรณกรรม/วรรณคดี 1,136
78 โสวัตกลอนสวด วรรณกรรม/วรรณคดี 1,137
79 จิตสดใสแม้กายพิการ ส่งเสริมการอ่าน 1,149
80 อารมณ์ดี...มีหมากับแมว วรรณกรรม/วรรณคดี 1,160

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก