ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

สวัสดี AEC แตกต่างอย่างไรให้ลงตัว

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  SHR ภาค 12 รุ่น 12

เล่นไฟล์เสียง


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

รัฐพล
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก