ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธรรมะหลับสบาย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ว.วชิรเมธี
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 203 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 รากแก้วของความโกรธ
 • ตอนที่ 2 วิธีปฐมพยาบาลความโกรธ
 • ตอนที่ 3 พินิจดูธรรมชาติของความโกรธ
 • ตอนที่ 4 ก้อนหิน หาดทราย และสายน้ำ
 • ตอนที่ 5 ศิลปะการหลอกใช้ความโกรธ2
 • ตอนที่ 6 อย่าให้ครูของเธอต้องได้อาย
 • ตอนที่ 7 ตระหนักถึงภยันตรายของความโกรธ
 • ตอนที่ 8 เรียนรู้ที่จะมองโลกในแง่ดี
 • ตอนที่ 9 เพียงเปลี่ยนวิธีคิด
 • ตอนที่ 10 อย่าแอ่นอกรับคมหอกของศัตรู
 • ตอนที่ 11 เธอคือผู้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เธอเป็นคนหว่าน
 • ตอนที่ 12 อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน
 • ตอนที่ 13 โลกทั้งผองพี่น้องกัน
 • ตอนที่ 14 เธอคือคนไม่สำคัญของโลก
 • ตอนที่ 15 เมตตาภาวนาเยียวยาผืนแผ่นดินใจให้ชุ่มเย็น
 • ตอนที่ 16 มิตรภาพไร้พรมแดน
 • ตอนที่ 17 ปาฏิหาริย์แห่งการให้
 • ตอนที่ 18 สลายต้นตอแห่งความโกรธ
 • ตอนที่ 19 ขุดรากถอนโคนความโกรธด้วยสมาธิภาวนา

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก