ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หมื่น ร้อย พัน ผสาน สิ่งดี วัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย เล่ม 2

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 374 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 เรื่องลม ลม
 • ตอนที่ 2 ยุง
 • ตอนที่ 3 ไม้เท้า ไม้ถือ
 • ตอนที่ 4 สัญลักษณ์อื่นใดในไม้เท้า
 • ตอนที่ 5 สูตรเด็ดเคล็ดลับต่างตำรา
 • ตอนที่ 6 ขนมงานเลี้ยง ขนมปีใหม่
 • ตอนที่ 7 อัศจรรย์อาหารไทย
 • ตอนที่ 8 ย้อนอดีตสนามหลวง
 • ตอนที่ 9 กำเนิดโรงเลี้ยงเด็กในประเทศไทย
 • ตอนที่ 10 ด้วยน้ำพระทัยดั่งสายธาร
 • ตอนที่ 11 ของวิเศษของขุนแผน
 • ตอนที่ 12 วันสำคัญใหม่ๆ ของไทย
 • ตอนที่ 13 พรปีใหม่
 • ตอนที่ 14 ธรรมชาติวิทยาแบบไทยๆ
 • ตอนที่ 15 บนบานศาลกล่าว
 • ตอนที่ 16 แมวร้าย
 • ตอนที่ 17 ตำนสนแห่งใบไม้
 • ตอนที่ 18 ตำนานแห่งต้นไผ่
 • ตอนที่ 19 สีสันประจำวัน
 • ตอนที่ 20 สีสันวันไว้ทุกข์
 • ตอนที่ 21 บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก