ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

โลก...สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: จักรภพ เพ็ญแข
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 301 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • จากผู้เขียน
 • ตอนที่ 1 ประชุม road map ของพม่า
 • ตอนที่ 2 nine one one ไม่เลือนหาย
 • ตอนที่ 3 อิรัก ถึงคราวไทย ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 4 อิรัก ถึงคราวไทย ตอนจบ
 • ตอนที่ 5 ไข้หวัดนก อย่าเข้าใจผิดประเทศไทย ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 6 ไข้หวัดนก อย่าเข้าใจผิดประเทศไทย ตอนจบ
 • ตอนที่ 7 BIMSTEC กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
 • ตอนที่ 8 ความหนักใจของบุช
 • ตอนที่ 9 บิน ลาเด็น หนามที่ยังตำใจ
 • ตอนที่ 10 จีนกับงบประมาณขาดดุล
 • ตอนที่ 11 ถึงคราวสเปน
 • ตอนที่ 12 ชัยชนะของเฉิน สุ่ย เปี้ยน
 • ตอนที่ 13 อินโดนีเซีย หาเสียงหรือหาเรื่อง
 • ตอนที่ 14 สหรัฐฯ กับภาวะแพ้ภัยตนเอง
 • ตอนที่ 15 มุ่งเป้าอาราฟัต
 • ตอนที่ 16 EU 25 กับการสิ้นสุดของสงครามเย็น
 • ตอนที่ 17 สหรัฐอเมริกาจะอธิบายอย่างไร
 • ตอนที่ 18 ปริมาณน้ำมันต่อเศรษฐกิจโลก
 • ตอนที่ 19 อัลลาวี เพื่ออิรักหรืออเมริกา
 • ตอนที่ 20 โรนัลด์ เรแกน จักจดจำไปชั่วนิรันดร์
 • ตอนที่ 21 ฟิลิปปินส์ถอนทหาร
 • ตอนที่ 22 ฤาแคร์รี่จะโค่นบัลลังก์บุช ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 23 ฤาแคร์รี่จะโค่นบัลลังก์บุช ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 24 เลือดในมือปูติน
 • ตอนที่ 25 อิรักและอัฟกานิสถาน ฝันร้ายยังไม่เลิก
 • ตอนที่ 26 สีหโมนี กษัตริย์ใหม่กัมพูชา ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 27 สีหโมนี กษัตริย์ใหม่กัมพูชา ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 28 อาราฟัต ความสับสนเรื่องสุขภาพ
 • ตอนที่ 29 สามเส้าตะวันออกกลาง
 • ตอนที่ 30 คอนโดลิซ่า ไรซ์ เจ้าแม่เลื่อนขั้น
 • ตอนที่ 31 ความคับแค้นใจของวลาดิเมียร์ ปูติน
 • ตอนที่ 32 ความศักดิ์สิทธิ์ของบิน ลาเด็น
 • ตอนที่ 33 ความอึดอัดกับรัฐศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก