ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประวัติศาสตร์ลาว

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ประวัติศาสตร์ลาว / โดย มาร์ติน สจ๊วต-ฟอกซ์ ; จิราภรณ์ วิญญรัตน์ แปล ; กาญจนี ละอองศรี, ปรียา แววหงษ์ บรรณาธิการ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1241 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • สารบัญ คำนำ
 • ตอนที่ 1 ลำดับเหตุการณ์
 • ตอนที่ 2 บทที่ 1 อาณาจักรล้านช้าง ตอนที่1
 • ตอนที่ 3 บทที่ 1 อาณาจักรล้านช้าง ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 4 04 บทที่ 2 ลาวภายใต้ฝรั่งเศส 1893-1945 ตอนที่ 1 การเข้าแทรกแซงของฝรั่งเศส
 • ตอนที่ 5 บทที่ 2 ลาวภายใต้ฝรั่งเศส 1893-1945 ตอนที่ 2 อังกฤษ ฝรั่งเศส และเขตแดนของลาวฝรั่งเศส
 • ตอนที่ 6 บทที่ 2 ลาวภายใต้ฝรั่งเศส 1893-1945 ตอนที่ 3 การบริหารของฝรั่งเศส
 • ตอนที่ 7 บทที่ 2 ลาวภายใต้ฝรั่งเศส 1893-1946 ตอนที่ 4 การตอบโต้ของลาว
 • ตอนที่ 8 บทที่ 2 ลาวภายใต้ฝรั่งเศส 1893-1945 ตอนที่ 5 ชาวฝรั่งเศสในลาว
 • ตอนที่ 9 บทที่ 2 ลาวภายใต็ฝรั่งเศส 1893-1945 ตอนที่ 6 สถานการณ์อันยากลำบากของการพัฒนา
 • ตอนที่ 10 บทที่ 2 ลาวภายใต้ฝรั่งเศส 1893-1945 ตอนที่ 7 การเคลื่อนไหวของกลุ่มฯ ชาตินิยม
 • ตอนที่ 11 บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957 ตอนที่ 1 ขบวนการลาวอิสระ
 • ตอนที่ 12 บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957 ตอนที่ 2 อาณาจักรลาว
 • ตอนที่ 13 บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957 ตอนที่ 3 การลี้ภัยและการต่อต้าน
 • ตอนที่ 14 บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957 ตอนที่ 4 มุ่งสู่ความเป็นเอกราช
 • ตอนที่ 15 บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957 ตอนที่ 5 ขบวนการปะเทดลาวและเวียดมินห์
 • ตอนที่ 16 บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957 ตอนที่ 6 การประชุมใหญ่ที่เจนีวาฯ
 • ตอนที่ 17 บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957 ตอนที่ 7 การแทรกแซงของสหรัฐอเมริกา
 • ตอนที่ 18 บทที่ 3 เอกราชและเอกภาพ 1945-1957 ตอนที่ 8 รัฐบาลผสมครั้งแรก หนทางสู่ความเป็นเอกภาพ
 • ตอนที่ 19 บทที่ 4 การบ่อนทำลายความเป็นกลาง 1958-1964 ตอนที่ 1 การล่มสลายของรัฐบาลผสมแห่งชาติฯ
 • ตอนที่ 20 บทที่ 4 การบ่อนทำลายความเป็นกลาง 1958-1964 ตอนที่ 2 การเปลี่ยนสู่นโยบายเอียงขวา
 • ตอนที่ 21 บทที่ 4 การบ่อนทำลายความเป็นกลาง 1958-1964 ตอนที่ 3 การรัฐประหารเดือนสิงหาคม 1960
 • ตอนที่ 22 บทที่ 4 การบ่อนทำลายความเป็นกลาง 1958-1964 ตอนที่ 4 ข้อตกลงเจนีวาปี 1962 ว่าด้วยการจัดตั้งรัฐบาลผสม
 • ตอนที่ 23 บทที่ 4 การบ่อนทำลายความเป็นกลาง 1958-1964 ตอนที่ 5 การแบ่งขั้วอำนาจทางการเมือง ฯ
 • ตอนที่ 24 บทที่ 5 สงครามและการปฎิวัติ 1964-1975 ตอนที่ 1 สงครามในลาว
 • ตอนที่ 25 บทที่ 5 สงครามและการปฎิวัติ 1964-1975 ตอนที่ 2 ลาวในสถานการณ์อันยากลำบาก
 • ตอนที่ 26 บทที่ 5 สงครามและการปฎิวัติ 1964-1975 ตอนที่ 3 หนทางสู่สันติภาพ
 • ตอนที่ 27 บทที่ 5 สงครามและการปฎิวัติ 1964-1975 ตอนที่ 4 รัฐบาลผสมครั้งที่สามและการยึดอำนาจฯ ตอน 1
 • ตอนที่ 28 บทที่ 5 สงครามและการปฎิวัติ 1964-1975 ตอนที่ 4 รัฐบาลผสมครั้งที่สามและการยึดอำนาจ ตอน 2
 • ตอนที่ 29 บทที่ 6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองฯ
 • ตอนที่ 30 บทที่ 6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 2 การป้องกันประเทศและการสร้างระบบสังคมนิยม
 • ตอนที่ 31 บทที่ 6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 3 การพิจารณาทบทวนครั้งใหม่
 • ตอนที่ 32 บทที่ 6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 4 ปฎิรูปพรรค
 • ตอนที่ 33 บทที่ 6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 5 พิจารณาทบทวนเพื่อการตัดสินใจสำหรับอนาคต
 • ตอนที่ 34 บทที่ 6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 6 ละทิ้งระบอบสังคมนิยม
 • ตอนที่ 35 บทที่ 6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตอนที่ 7 พรรคยังคงอยู่ต่อไป
 • ตอนที่ 36 บทที่ 7 ปัจฉิมบท ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 37 บทที่ 7 ปัจฉิมบท ตอนที่ 2

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก