ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

อิสระ นอกระนาบ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: สมภพ นิลกำแหง
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 185 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 มนุษย์ต้องพินาศ
 • ตอนที่ 2 ไม่นับญาติ
 • ตอนที่ 3 กาลเร้น...กายลับ
 • ตอนที่ 4 อิสระนอกระนาบ
 • ตอนที่ 5 พลังลิขิต
 • ตอนที่ 6 อำนาจเทียม
 • ตอนที่ 7 จินตาการเกรด B
 • ตอนที่ 8 สงกรานต์ 2627

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก