ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ผู้เขียน บุนมี เทบสีเมือง/ ผู้แปล ไผท ภูธา
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ประชาคมอาเซียน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 757 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 ภาค 1 วิวัฒนาการด้านอารยธรรมของชนชาติลาว เรื่องที่ 1 สมัยสังคมชนเผ่า ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 2 ภาค 1 วิวัฒนาการด้านอารยธรรมฯ เรื่องที่ 1 สมัยสังคมชนเผ่า ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 3 ภาค 1 วิวัฒนาการด้านอารยธรรมฯ เรื่องที่ 1 สมัยสังคมชนเผ่า ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 4 ภาค 1 วิวัฒนาการด้านอารยธรรมฯ เรื่องที่ 1 สมัยสังคมชนเผ่า ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 5 ภาค 1 วิวัฒนาการด้านอารยธรรมฯ เรื่องที่ 2 สมัยนครรัฐและอาณาจักร ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 6 ภาค 1 วิวัฒนาการด้านอารยธรรมฯ เรื่องที่ 2 สมัยนครรัฐและอาณาจักร ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 7 ภาค 2 สภาพการณ์ในอาณาจักรรอบข้างฯ เรื่องที่ 1 สภาพการณ์ในอาณาจักรขอม
 • ตอนที่ 8 ภาค 2 สภาพการณ์ในอาณาจักรรอบข้างฯ เรื่องที่ 2 สภาการณ์ในอาณาจักรลาวล้านนา
 • ตอนที่ 9 ภาค 2 สภาพการณ์ในอาณาจักรรอบข้างฯ เรื่องที่ 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรสุโขทัย
 • ตอนที่ 10 ภาค 2 สภาพการณ์ในอาณาจักรรอบข้างฯ เรื่องที่ 4 สภาพการณ์ในอาณาจักรอยุธยา
 • ตอนที่ 11 ภาค 2 สภาพการณ์ในอาณาจักรรอบข้างฯ เรื่องที่ 5 สภาพการณ์ในอาณาจักรจีน
 • ตอนที่ 12 ภาค 2 สภาพการณ์ในอาณาจักรรอบข้างฯ เรื่องที่ 6 สภาพการณ์ในอาณาจักรเวียดนาม
 • ตอนที่ 13 ภาค 2 สภาพการณ์ในอาณาจักรรอบข้างฯ เรื่องที่ 7 สภาพการณ์ในอาณาจักรพม่า
 • ตอนที่ 14 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น เรื่องที่ 1 สภาพการณ์ระยะสถาปนาอาณาจักรฯ
 • ตอนที่ 15 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น เรื่องที่ 2 พระเจ้าฟ้างุ่มสถาปนาอาณาจักรฯ
 • ตอนที่ 16 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ่ม ตอนที่ 1
 • ตอนที่ 17 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ่ม ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 18 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัฃกาลพระเจ้าฟ้างุ่ม ตอนที่ 3
 • ตอนที่ 19 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ่ม ตอนที่ 4
 • ตอนที่ 20 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ่ม ตอนที่ 5
 • ตอนที่ 21 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ่ม ตอนที่ 6
 • ตอนที่ 22 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ่ม ตอนที่ 7
 • ตอนที่ 23 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัชกาลพระเจ้าฟ้างุ่ม ตอนที่ 8
 • ตอนที่ 24 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัชกาลพระเจ้าฟ้างุม ตอนที่ 9
 • ตอนที่ 25 ภาค 3 สภาพการณ์ในอาณาจักรฯ เรื่องที่ 3 เหตุการณ์สำคัญหลังรัฃกาลพระเจ้าฟ้างุม ตอนที่ 10
 • ตอนที่ 26 ภาค 4 เอกสารต่อท้าย 1. แผนที่แสดงเขตการปกครอง(แขวง)และแม่น้ำต่างๆ
 • ตอนที่ 27 ภาค 4 เอกสารต่อท้าย 3. ลำดับพระมหากษัตริย์ไทยฯ
 • ตอนที่ 28 ปัจฉิมบทผู้แปล

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก