ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หมื่น ร้อย พัน ผสาน สิ่งดี วัฒนธรรมประเพณี วิถีไทย เล่ม 4

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 293 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 ขนทรายเข้าวัด
 • ตอนที่ 2 ผะหมี ปริศนาคำทาย
 • ตอนที่ 3 ภาษิตและคติธรรมจากรามเกียรติ์
 • ตอนที่ 4 คำสุภาพ
 • ตอนที่ 5 คำว่าช่างสิบหมู่
 • ตอนที่ 6 บทกลอนและสำนวนไทยไกล้ๆ วัด
 • ตอนที่ 7 อาหารธาตุสี่
 • ตอนที่ 8 กินเมี่ยง
 • ตอนที่ 9 นิทานตำนานเมืองลพบุรี
 • ตอนที่ 10 ภูมินามจากรามเกียรติ์
 • ตอนที่ 11 การคล้องช้าง
 • ตอนที่ 12 ช้างเผือกและธงช้าง
 • ตอนที่ 13 ตำนานเรื่องท้าวมหาชมพู
 • ตอนที่ 14 เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้า
 • ตอนที่ 15 จุดประทัดซ่อนไม้กวาดกระดาษสีแดง
 • ตอนที่ 16 ประเพณีการแต่งงานท้องถิ่นล้านนา
 • ตอนที่ 17 ประเพณีการแต่งงานแบบล้านนา
 • ตอนที่ 18 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
 • ตอนที่ 19 แมวดี
 • ตอนที่ 20 บรรณานุกรม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก