ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

แสงธรรม ส่องทาง

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ปัญญานันทภิกขุ
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 119 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • อยู่กันด้วยความรัก
 • ตอนที่ 1 ยิ่งให้ ยิ่งได้
 • ตอนที่ 2 โอน อ่อน ผ่อน ตาม
 • ตอนที่ 3 เหตุเกิดที่ไหน ดับที่นั่น
 • ตอนที่ 4 เตรียมพร้อม
 • ตอนที่ 5 อยู่อย่างผู้รู้
 • ตอนที่ 6 วันนี้เจ้าอยู่กับฉัน พรุ่งนี้มันไม่แน่
 • ตอนที่ 7 รถมันอยู่ตรงไหน
 • ตอนที่ 8 การสอนที่ทรงอำนาจ
 • ตอนที่ 9 พุทธศาสนาไม่มีคำว่าดลบันดาล
 • ตอนที่ 10 เกิดแล้วเกิดอีก
 • ตอนที่ 11 ผู้ทำลายศาสนา
 • ตอนที่ 12 เมาวิมาน
 • ตอนที่ 13 ฆ่าอะไรจึงไม่บาป
 • ตอนที่ 14 เสรีภาพที่แท้จริง
 • ตอนที่ 15 อยู่อย่างผู้ชนะ
 • ตอนที่ 16 ยาวิเศษ
 • ตอนที่ 17 ความรักของแม่
 • ตอนที่ 18 เลี้ยงกาย-เลี้ยงใจ
 • ตอนที่ 19 ทำบุญให้ได้บุญ
 • ตอนที่ 20 แม่ที่แท้จริง
 • ตอนที่ 21 ความรักของครู
 • ตอนที่ 22 ครูต้องอยู่ด้วยคุณธรรม
 • ตอนที่ 23 พระประจำบ้าน
 • ตอนที่ 24 ระวังสิ่งเป็นพิษแก่จิตใจ
 • ตอนที่ 25 อย่าเป็นพลเมืองประเภททำจำนวนให้เต็ม
 • ตอนที่ 26 อย่าอยู่อย่างคนสกปรก
 • ตอนที่ 27 เผาศพทั้งที เผาผีเสียบ้าง
 • ตอนที่ 28 บทเรียนจากนกกระจาบ
 • ตอนที่ 29 แก่อย่างสดชื่นเบิกบาน
 • ตอนที่ 30 ข้อปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนา
 • ตอนที่ 31 จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรม
 • ตอนที่ 32 ปากอย่างใจอย่าง
 • ตอนที่ 33 อย่าพูดเรื่องอันเป็นเหตุให้เถียงกัน
 • ตอนที่ 34 อย่าพูดเรื่องความลับ
 • ตอนที่ 35 ข้อควรจำสำหรับชาวพุทธ
 • ตอนที่ 36 วิปัสสนาที่แท้
 • ตอนที่ 37 มองโลกตามเป็นจริง
 • ตอนที่ 38 ทางพ้นทุกข์
 • ตอนที่ 39 คำนึงถึงความตาย

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก