ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ทำความดีมีความสุข

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต)
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 127 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
  • เกริ่นนำ
  • ตอนที่ 1 ศิลปะแห่งการแก้เซ็งสร้างสุข
  • ตอนที่ 2 ทำความดีมีความสุข
  • ตอนที่ 3 ทำความดีมีความสุข(ต่อ)
  • ตอนที่ 4 การบำเพ็ญและสร้างสมบารมี

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก2
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

pichayaporn
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก