ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การต่อสู้กับชีวิตในโลกมืด : บันทึกของผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรม

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: นฤมล จันทรากูล
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ส่งเสริมการอ่าน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1200 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 ชีวิตในปฐมวัย
 • ตอนที่ 2 ไปเข้าโรงเรียนสอนคนตาบอด
 • ตอนที่ 3 เข้านับถือศาสนาคริสต์
 • ตอนที่ 4 ออกจากโรงเรียนกลับปักษ์ใต้
 • ตอนที่ 5 ย้ายไปอยู่หาดใหญ่
 • ตอนที่ 6 ตั้งใจจะเป็นซิสเตอร์
 • ตอนที่ 7 เผชิญโชคในกรุงเทพโดยลำพัง
 • ตอนที่ 8 อาศัยกินข้าววัด
 • ตอนที่ 9 ชีวิตคู่
 • ตอนที่ 10 เดินสายภาคใต้กับคณะดนตรี
 • ตอนที่ 11 มีบ้านหลังน้อยเป็นที่พักพิง
 • ตอนที่ 12 มีลูกสมใจปรารถนา
 • ตอนที่ 13 วิพิธทัศนาตามโรงเรียนทางเหนือ
 • ตอนที่ 14 ถูกฉุดในโรงแรม
 • ตอนที่ 15 ถูกไล่ที่ด้วยวิธีแกล้งสารพัดแบบ
 • ตอนที่ 16 บ้านถูกงัดจับขโมยเองได้
 • ตอนที่ 17 ถูกเพื่อนวางยาเพื่อตัดกำลัง
 • ตอนที่ 18 ร่วมสร้างอนุสาวรีย์ที่เมืองถลาง
 • ตอนที่ 19 โดนเล่นงานอีกแล้ว
 • ตอนที่ 20 ไปต่างประเทศครั้งแรก
 • ตอนที่ 21 นำคณะดนตรีเผชิญโชคในต่างแดน
 • ตอนที่ 22 ฐานทัพสหรัฐในประเทศไทย
 • ตอนที่ 23 ไปอยู่บาร์ที่สกลนคร
 • ตอนที่ 24 ถูกแย่งกระเป๋าระหว่างการเดินทาง
 • ตอนที่ 25 เชื่อใจคนง่ายๆ
 • ตอนที่ 26 ถูกหลอก
 • ตอนที่ 27 การเดินทางไปฮ่องกง
 • ตอนที่ 28 เพื่อนชวนไปเที่ยวเวียงจันทร์
 • ตอนที่ 29 ไปอเมริกาได้อย่างไร
 • ตอนที่ 30 การเตรียมตัวในการเดินทาง
 • ตอนที่ 31 การเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
 • ตอนที่ 32 ลอตเตอรี่กับคนตาบอด
 • ตอนที่ 33 ไปเฝ้าไสบาบาที่อินเดีย
 • ตอนที่ 34 แวะเที่ยวศรีลังกา
 • ตอนที่ 35 เข้าสู่วงการหุ้น
 • ตอนที่ 36 จัดอันดับความพิการ
 • ตอนที่ 37 จดหมายถึงเพื่อนที่ซานฟราน
 • ตอนที่ 38 ตอบปัญหาสารพัดเรื่อง
 • ตอนที่ 39 ชะตากรรมอันร้ายกาจ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก