ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ธรรมะกับนักบริหาร ฉบับที่ 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ธรรมะ/ศาสนา

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 523 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
 • ตอนที่ 2 พล.ต.อ. วิสิษฐ เดชกุญชร
 • ตอนที่ 3 ศาสตราจารย์ระพี สาคริก
 • ตอนที่ 4 ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย
 • ตอนที่ 5 นายอมเรศ ศิลาอ่อน
 • ตอนที่ 6 พลเอกจารุภัทร เรืองสุวรรณ
 • ตอนที่ 7 ดร. อำนวย สุวรรณคีรี
 • ตอนที่ 8 ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล
 • ตอนที่ 9 วัลลภ เจียรวรานนท์
 • ตอนที่ 10 น.พ. สมพนธ์ บุญยคุปถ์
 • ตอนที่ 11 พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
 • ตอนที่ 12 ดร. ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
 • ตอนที่ 13 พล.ร.ต. วิฑูร แสงสิงห์แก้ว
 • ตอนที่ 14 อาจารย์วศิน อินทสระ
 • ตอนที่ 15 ดร. สนอง วรอุไร
 • ตอนที่ 16 รศ. มานพ พงศทัต
 • ตอนที่ 17 อนุรุธ ว่องวานิช
 • ตอนที่ 18 ศิริธร รัตนิน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก