หนังสือเสียงตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
101 บ้านหนังสือในหัวใจ วรรณกรรม/วรรณคดี 2,350
102 มิลินทปัญหา ธรรมะ/ศาสนา 2,157
103 ดินแดนแห่งแสงตะวัน : บันทึกความทรงจำจากการเดินทางในดินแดนตะวันออก ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,113
104 นานาสาระประวัติศาสตร์จากเอกสารต่างประเทศ ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,425
105 นานาสาระ วัฒนธรรมไทย เล่ม 3 วัฒนธรรม/ประเพณี 1,210
106 นานาสาระ วัฒนธรรมไทย เล่ม 2 วัฒนธรรม/ประเพณี 1,116
107 นานาสาระ วัฒนธรรมไทย เล่ม 1 วัฒนธรรม/ประเพณี 1,233
108 เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน วรรณกรรม/วรรณคดี 5,310
109 เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนชาวมอญริมน้ำเจ้าพระยา วัฒนธรรม/ประเพณี 1,408
110 อยากเขียนแทบตาย (จริงๆนะ) วรรณกรรม/วรรณคดี 1,165
111 5 ปี ในสยาม ประวัติศาสตร์/สารคดี 1,831
112 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 1 วรรณกรรม/วรรณคดี 1,852
113 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 824
114 รวมบทละคร 5 เรื่อง วรรณกรรม/วรรณคดี 1,537
115 โสวัตกลอนสวด วรรณกรรม/วรรณคดี 1,166
116 กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริมการอ่าน 749
117 ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ ส่งเสริมการอ่าน 720
118 สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีศรีแผ่นดิน ส่งเสริมการอ่าน 677
119 การต่อสู้กับชีวิตในโลกมืด : บันทึกของผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรม ส่งเสริมการอ่าน 964
120 ถ้าฉันมีดวงตา อเมริกาอาจอยู่ไกล วรรณกรรม/วรรณคดี 1,054

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก