ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ขอนแก่น เมืองเสียงแคนแดนดอกคูณ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศธ.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ส่งเสริมการอ่าน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 270 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ
 • ตอนที่ 1 เบิ่งขอนแก่น
 • ตอนที่ 2 เมืองเสียงแคนดอกคูน
 • ตอนที่ 3 ทวยเทิดทูนท่องอดีตกาล
 • ตอนที่ 4 หมอลำขานกานท์กวีแก้ว
 • ตอนที่ 5 วาววับแววแพรวแพรไทย
 • ตอนที่ 6 ไพรภูเวียงแว่วเสียงคำรน
 • ตอนที่ 7 ชื่นกมลยลทั่วแคว้น
 • ตอนที่ 8 แก่นไตรรัตน์วัดหนองแวง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก