ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นานาสาระ วัฒนธรรมไทย เล่ม 3

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1860 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ_นานาสาระวัฒนธรรมไทย เล่ม 3
 • ตอนที่ 1 สวนบางขุนนนท์ ตอน 1
 • ตอนที่ 2 สวนบางขุนนนท์ ตอน 2
 • ตอนที่ 3 สวนบางขุนนนท์ ตอน 3
 • ตอนที่ 4 ธรรมเนียมตักบาตร
 • ตอนที่ 5 ประเพณีเผาศพของชาวคลอง ตอน 1
 • ตอนที่ 6 ประเพณีเผาศพของชาวคลอง ตอนที่ 2
 • ตอนที่ 7 ไปเที่ยวเมืองปากน้ำ
 • ตอนที่ 8 อาหารการกินของชาวปากน้ำ
 • ตอนที่ 9 เล่าขานตำนานพื้นถิ่น ย่านถนนพระอาทิตย์
 • ตอนที่ 10 นั่งรถรางไปบางคอแหลม
 • ตอนที่ 11 ตลาดน้ำปากคลองบางคอแหลม
 • ตอนที่ 12 ศาสนา-ความเชื่อ วัดป่าโมกวรวิหาร
 • ตอนที่ 13 ศาสนา-ความเชื่อ วันมาฆบูชา
 • ตอนที่ 14 ขนบธรรมเนียมประเพณี ถวายผ้าป่า
 • ตอนที่ 15 อนุสาวรีย์ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • ตอนที่ 16 ศิลปกรรม ลายไทย
 • ตอนที่ 17 เบ็ดเตล็ด สนทนากับภูมิสถาปนิก ตอน 1
 • ตอนที่ 18 เบ็ดเตล็ด สนทนากับภูมิสถาปนิก ตอน 2
 • ตอนที่ 19 เบ็ดเตล็ด เมื่อข้าราชการไทยได้รับทุน ตอน 1
 • ตอนที่ 20 เบ็ดเตล็ด เมื่อข้าราชการไทยได้รับทุน ตอน 2
 • ตอนที่ 21 เบ็ดเตล็ด เมื่อข้าราชการไทยได้รับทุน ตอน 3
 • ตอนที่ 22 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ พระศรีมหาโพธิ์
 • ตอนที่ 23 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ วัดชนะสงคราม
 • ตอนที่ 24 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
 • ตอนที่ 25 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ วัดบรมนิวาส
 • ตอนที่ 26 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ วัดโพธิ์บางโอ
 • ตอนที่ 27 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ วัดบึง
 • ตอนที่ 28 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ วัดพุทไธศวรรค์
 • ตอนที่ 29 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ พระพุทธรูปสำคัญ วัดสุทัศนเทพวราราม
 • ตอนที่ 30 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ พระพุทธรูปไสยาสน์โบราณ
 • ตอนที่ 31 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ รอยพระพุทธบาท วัดเขาดีสลัก
 • ตอนที่ 32 คันฉ่องส่องไทย ศาสนา-ความเชื่อ เสาชิงช้า
 • ตอนที่ 33 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม เครื่องจักสานไทย
 • ตอนที่ 34 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม ศิลปะจีนในประเทศไทย
 • ตอนที่ 35 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม ช่อฟ้า บราลี
 • ตอนที่ 36 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม สิมอีสาน
 • ตอนที่ 37 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม ฮูปแต้มอีสาน
 • ตอนที่ 38 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม สะพานสวย เทวดาสร้าง
 • ตอนที่ 39 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม สะพานในวัดเบญจมบพิตร
 • ตอนที่ 40 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม ศีรษะโขนประดับมุข
 • ตอนที่ 41 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม สัปคับงาช้าง
 • ตอนที่ 42 คันฉ่องส่องไทย ศิลปกรรม จิตรกรรมฝาผนังในพระที่นั่งพุทไธสวรรค์
 • ตอนที่ 43 คันฉ่องส่องไทย ขนบธรรมเนียม พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
 • ตอนที่ 44 คันฉ่องส่องไทย ขนบธรรมเนียม ตรุษจีน
 • ตอนที่ 45 คันฉ่องส่องไทย ขนบธรรมเนียม วันสงกรานต์
 • ตอนที่ 46 คันฉ่องส่องไทย ขนบธรรมเนียม ตักบาตรดอกไม้
 • ตอนที่ 47 คันฉ่องส่องไทย ขนบธรรมเนียม ไหว้ครูนาฏศิลป์
 • ตอนที่ 48 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย
 • ตอนที่ 49 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ เมืองเสมา
 • ตอนที่ 50 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ ป้อมคู ประตูหอรบ เมืองนครราชสีมา
 • ตอนที่ 51 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ พระราชวังพญาไท จากโรงนา
 • ตอนที่ 52 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ พระราชวังพญาไท จากโรงหมอ
 • ตอนที่ 53 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ วังหน้า
 • ตอนที่ 54 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ หอประติมากรรมต้นแบบ
 • ตอนที่ 55 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ สุพรรณบุรี ศูนย์กลางการศึกษา
 • ตอนที่ 56 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
 • ตอนที่ 57 คันฉ่องส่องไทย สถานที่สำคัญ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • ตอนที่ 58 คันฉ่องส่องไทย บุคคลสำคัญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 • ตอนที่ 59 คันฉ่องส่องไทย บุคคลสำคัญ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี
 • ตอนที่ 60 คันฉ่องส่องไทย ศิลปะการแสดง ลำตัด
 • ตอนที่ 61 คันฉ่องส่องไทย เบ็ดเตล็ด เส้นทางหนังสือไทย

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

สุนัน ประชุมศรี
สุนัน ประชุมศรี
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก