ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 180 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ_ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 2
 • ตอนที่ 1 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 5 ตอน หนุมานเผาลงกา
 • ตอนที่ 2 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 6 ตอน พระรามประชุมพล
 • ตอนที่ 3 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 7 ตอน พระรามประชิดลงกา
 • ตอนที่ 4 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 8 ตอน ศึกไมยราพ
 • ตอนที่ 5 ระชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 9 ตอน ศึกกุมภกรรณ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก1
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก