ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เสภา ขุนช้าง-ขุนแผน

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1380 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ_เล่ม1
 • ตอนที่ 1 ตอน1
 • ตอนที่ 2 ตอน2
 • ตอนที่ 3 ตอน3
 • ตอนที่ 4 ตอน4
 • ตอนที่ 5 ตอน5
 • ตอนที่ 6 ตอน6
 • ตอนที่ 7 ตอน7
 • ตอนที่ 8 ตอน8
 • ตอนที่ 9 ตอน9
 • ตอนที่ 10 ตอน10
 • ตอนที่ 11 ตอน11
 • ตอนที่ 12 ตอน12
 • ตอนที่ 13 ตอน13
 • ตอนที่ 14 ตอน14
 • ตอนที่ 15 ตอน15
 • ตอนที่ 16 เกริ่นนำ_เล่ม2
 • ตอนที่ 17 ตอน16
 • ตอนที่ 18 ตอน17
 • ตอนที่ 19 ตอน18
 • ตอนที่ 20 ตอน19
 • ตอนที่ 21 ตอน20
 • ตอนที่ 22 ตอน21
 • ตอนที่ 23 ตอน22
 • ตอนที่ 24 ตอน23
 • ตอนที่ 25 ตอน24
 • ตอนที่ 26 ตอน25
 • ตอนที่ 27 ตอน26
 • ตอนที่ 28 เกริ่นนำ_เล่ม3
 • ตอนที่ 29 ตอน27
 • ตอนที่ 30 ตอน28
 • ตอนที่ 31 ตอน29
 • ตอนที่ 32 ตอน30
 • ตอนที่ 33 ตอน31
 • ตอนที่ 34 ตอน32
 • ตอนที่ 35 ตอน33
 • ตอนที่ 36 ตอน34
 • ตอนที่ 37 ตอน35
 • ตอนที่ 38 ตอน36
 • ตอนที่ 39 ตอน37
 • ตอนที่ 40 ตอน38
 • ตอนที่ 41 ตอน39
 • ตอนที่ 42 ตอน40
 • ตอนที่ 43 ตอน41
 • ตอนที่ 44 ตอน42
 • ตอนที่ 45 ตอน43

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

เหมือนแม่
เหมือนแม่
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก