ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

นานาสาระ วัฒนธรรมไทย เล่ม 2

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 1890 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ_นานาสาระวัฒนธรรมไทย
 • ตอนที่ 1 วัดพระแก้ววังหน้า
 • ตอนที่ 2 ศาลพระภูมิ
 • ตอนที่ 3 ศาลหลักเมือง
 • ตอนที่ 4 พระนอน
 • ตอนที่ 5 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
 • ตอนที่ 6 พระมาตลีเทพบุตร
 • ตอนที่ 7 พระยานาค
 • ตอนที่ 8 รอยพระพุทธบาท
 • ตอนที่ 9 ตุง
 • ตอนที่ 10 ผ้ากาสาวพัสตร์
 • ตอนที่ 11 คำทำนายในประวัติศาสตร์ฯ
 • ตอนที่ 12 ลายแทง
 • ตอนที่ 13 ทำขวัญเด็กแรกเกิด
 • ตอนที่ 14 พิธีวางศิลาฤกษ์
 • ตอนที่ 15 การครอบครูโขนละคร
 • ตอนที่ 16 ประเพณีทำบุญ
 • ตอนที่ 17 พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่
 • ตอนที่ 18 ปล่อยนกปล่อยปลา
 • ตอนที่ 19 ขี่ช้างแหนาค
 • ตอนที่ 20 ประเพณีแต่งงาน
 • ตอนที่ 21 ประเพณีจากวรรณกรรมสุนทรภู่
 • ตอนที่ 22 ประเพณีการแห่หางหงส์
 • ตอนที่ 23 ประเพณีการแห่ปราสาทผึ้ง
 • ตอนที่ 24 ไหลเรือไฟ
 • ตอนที่ 25 ผีตาโขน ความเชื่อที่ยังไม่จาง
 • ตอนที่ 26 เส้นทางเสด็จ
 • ตอนที่ 27 พิธีกงเต๊ก
 • ตอนที่ 28 กินตาลทั้งของหวานของคาว
 • ตอนที่ 29 กินน้ำปลาหวาน
 • ตอนที่ 30 กินมะปรางรับลมร้อน
 • ตอนที่ 31 กินสิริมงคลวันตรุษจีน
 • ตอนที่ 32 ขนมยามสงคราม
 • ตอนที่ 33 ข้าวแช่ ทำไมต้องแช่
 • ตอนที่ 34 เอกลักษณ์ด้านอาหาร
 • ตอนที่ 35 เครื่องหอม
 • ตอนที่ 36 ผ้าขาวม้า
 • ตอนที่ 37 ผ้าทอที่หาดเสี้ยว
 • ตอนที่ 38 ย้อนยุคการแต่งกายไทย
 • ตอนที่ 39 ชีวิตชาวสวนบางขุนเทียน
 • ตอนที่ 40 ชีวิตเด็กไทยสมัยก่อน
 • ตอนที่ 41 เครื่องจักสานย่านลิเพา
 • ตอนที่ 42 เครื่องถมเมืองนคร
 • ตอนที่ 43 เครื่องมุก
 • ตอนที่ 44 จักสานให้เป็นศิลป์
 • ตอนที่ 45 ปี่พาทย์-มอญรำ
 • ตอนที่ 46 โปงลาง
 • ตอนที่ 47 เพลงยาว
 • ตอนที่ 48 เพลงลูกทุ่ง
 • ตอนที่ 49 เล่นทุ่ง
 • ตอนที่ 50 ศิลปะการรำไทย
 • ตอนที่ 51 หนังใหญ่
 • ตอนที่ 52 หัวล้านชนกัน
 • ตอนที่ 53 หุ่นของไทย
 • ตอนที่ 54 ตะกร้อ
 • ตอนที่ 55 ว่าวไทย
 • ตอนที่ 56 การเปลี่ยนแปลงศิลปะฯ
 • ตอนที่ 57 กระต่ายขูดมะพร้าว
 • ตอนที่ 58 ขวาก
 • ตอนที่ 59 บัว ชื่อบ้านนามเมือง
 • ตอนที่ 60 พระยาอนุมานราชธน
 • ตอนที่ 61 ยิงปืนเที่ยง
 • ตอนที่ 62 สุภาษิตคำพังเพยและสำนวนไทย

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก4
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

ฐิรกานต์ หลิน
ฐิรกานต์ หลิน
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก