ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

กาญจนบุรี ศรีภูมิภาคตะวันตก

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ศธ.
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: ส่งเสริมการอ่าน

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 240 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ สารบัญ2
 • ตอนที่ 1 กาญจนบุรีสมัยก่อนประวัติศาสตร์-รัตนโกสินทร์2
 • ตอนที่ 2 กาญจนบุรีสมัยสงครามโลกครั้งที่2
 • ตอนที่ 3 แดนมาต์ขลังริมฝั่งแมเน้ำแคว2
 • ตอนที่ 4 กาญจนบุรีบ่อเกิดวรรณกรรมไทย2
 • ตอนที่ 5 บุคคลดีศรีเมืองกาญจน์
 • ตอนที่ 6 นิราศวัดใต้
 • ตอนที่ 7 วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก