ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ เล่ม 1

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 660 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำเตือน คำนำ สารบัญ_ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1
 • ตอนที่ 1 อธิบายประชุมคำพากย์รามเกียรติ์
 • ตอนที่ 2 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์สามตระเบิกหน้าพระ
 • ตอนที่ 3 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์กระบวนทศกัณฑ์ลงสวน
 • ตอนที่ 4 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์นางลอย
 • ตอนที่ 5 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์นาคบาศ
 • ตอนที่ 6 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์พิธีพรหมาสตร์
 • ตอนที่ 7 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์กระบวนทัพมังกรกัณฐุ์
 • ตอนที่ 8 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์กระบวนมังกรกัณฐุ์ยกทัพไปขัดตาทัพ
 • ตอนที่ 9 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์ศึกมังกรกัณฐุ์
 • ตอนที่ 10 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์ทศกัณฐุ์บอกข่าวมังกรกัณฐุ์ล้ม
 • ตอนที่ 11 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์พรหมาสตร์
 • ตอนที่ 12 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์เอราวัณ
 • ตอนที่ 13 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์นางสีดามาสนามรบ
 • ตอนที่ 14 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์รถต่าง ๆ
 • ตอนที่ 15 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พากย์กระบวนทัพม้าวิรุณจำบัง
 • ตอนที่ 16 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน พาหย์ทัพม้า
 • ตอนที่ 17 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 1 ตอน คำพากย์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6
 • ตอนที่ 18 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 2 ตอน สีดาหาย
 • ตอนที่ 19 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ ภาค 3 ตอน พระรามได้ขีดขิน
 • ตอนที่ 20 ประชุมคำพากย์รามเกียรติ์ ภาค 4 ตอน หนุมานถวายแหวน
 • ตอนที่ 21 ภาคผนวก ตำราเล่นหนังในงานมหรสพ ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก