ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนชาวมอญริมน้ำเจ้าพระยา

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: กรมศิลปากร
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วัฒนธรรม/ประเพณี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 210 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • คำนำ
 • ตอนที่ 1 เกาะเกร็ดวิถีชุมชนมอญริมน้ำเจ้าพระยา
 • ตอนที่ 2 วัฒนธรรมมอญที่เกาะเกร็ด
 • ตอนที่ 3 ประเพณีมอญที่เกาะเกร็ด
 • ตอนที่ 4 ประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
 • ตอนที่ 5 ประเพณีเนื่องในเทศกาล
 • ตอนที่ 6 สรุป

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

apinun
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก