ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บ้านหนังสือในหัวใจ

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา: ชมัยภร แสงกระจ่าง / ไพลิน รุ้งรัตน์
หมวดหมู่เนื้อหา/กลุ่มสาระ: วรรณกรรม/วรรณคดี

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม
ความยาวรวม: 171 นาที
ตัวเล่นไฟล์เสียง
เล่น / หยุดชั่วคราว 00:00
ตำแหน่งที่กำลังเล่น
00:00 ปิดเสียง / เปิดเสียง
ควบคุมเสียง
 • เกริ่นนำ
 • ตอนที่ 1 บ้านหนังสือในหัวใจ
 • ตอนที่ 2 เปิดประตูรั้ว
 • ตอนที่ 3 ห้องที่1
 • ตอนที่ 4 ห้องที่2
 • ตอนที่ 5 ห้องที่3
 • ตอนที่ 6 ห้องที่4
 • ตอนที่ 7 ห้องที่5
 • ตอนที่ 8 ห้องที่6
 • ตอนที่ 9 ห้องที่7
 • ตอนที่ 10 ห้องที่8
 • ตอนที่ 11 ห้องที่9
 • ตอนที่ 12 ห้องที่10
 • ตอนที่ 13 ปิดประตูบ้าน

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
 • พอใจมาก0
 • พอใจ0
 • ปานกลาง0
 • ไม่พอใจ0
 • ไม่พอใจมาก0

ความเห็น

Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
Chalothon Phakote
นางสาวสุจิตรา ก...
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก