ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทเรียง วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
161 “ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด” บทความ 16 กุมภาพันธ์ 2016 371
162 สื่อดิจิตอลแห่งอนาคต(1) บทความ 12 มีนาคม 2015 456
163 อะไรคือ RTI (Responsiveness to Intervention) หรือการตอบสนองต่อการให้ความช่วยเหลือ บทความ 26 กรกฎาคม 2012 4,289
164 การพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับตัวเลขแต่เนิ่นๆ ของเด็กที่บกพร่อง 01/12/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 509
165 “ความรู้สึกจากกลุ่มนักดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 5 ตุลาคม 2017 216
166 สถาบันสิรินธรฯ เปิดตัว “เครื่องฝึกทรงตัว” เครื่องเดียวในไทย ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม บทความ 14 มิถุนายน 2016 492
167 ใครกำลังทดสอบใครกันแน่? ตอนที่ 3 บทความ 21 กันยายน 2015 419
168 การดำรงตำแหน่ง ประธานอาเซียนของไทย บทความ 2 สิงหาคม 2013 1,432
169 รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยประจำเดือนกันยายน 2560 บทความ 7 มีนาคม 2018 219
170 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 272
171 “พระเอก MV มือกลองที่มองไม่เห็น” บทความ 3 กุมภาพันธ์ 2016 385
172 แอพฯ นำทางในอาคารเพื่อผู้พิการทางสายตา บทความ 23 กุมภาพันธ์ 2015 785
173 การช่วยเหลือเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ให้เข้าใจสิ่งที่อ่าน ตอนที่ 2 บทความ 26 กรกฎาคม 2012 509
174 การสะกดคำ 18/09/2009 บทความ 24 กรกฎาคม 2012 588
175 “การพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงของคนพิการ” บทความ 24 สิงหาคม 2017 210
176 โตโยต้าจับมือผู้สร้าง Segway ปัดฝุ่นโครงการวีลแชร์สมองกลขึ้นบันไดได้ บทความ 24 พฤษภาคม 2016 412
177 กำเนิดร่มพันธุ์ใหม่ ผู้ใช้พิมพ์ข้อความกลางสายฝนได้ บทความ 24 สิงหาคม 2015 418
178 ก.ไอซีที หนุนคนพิการได้เข้าถึงเทคโนโลยี บทความ 11 กรกฎาคม 2013 539
179 แนวทางในการทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ตอนที่ 2 (02/02/2011) บทความ 25 กรกฎาคม 2012 617
180 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 284

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก