ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“เทคนิคการสอนลูกดาวน์ซินโดรมให้เต้นเก่ง/เรียนหนังสือ ป.ตรี”

              สุขภาพที่ดีของลูก คือสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ แต่ถ้าพบว่าลูกป่วยและมีอาการเป็นดาวน์ซินโดรมด้วย หลายครอบครัวอาจขาดความมั่นใจในการเลี้ยงดู แต่ยังมีพ่อแม่อีกหลายบ้านที่ทำได้ดี และวันนี้ก็มารวมตัวกันในงาน "ดาวน์...ดวงนี้ที่สร้างได้" เพื่อสื่อสารกับอีกหลายครอบครัวว่า เด็ก ๆ เหล่านี้สามารถเลี้ยงดูและพาออกสังคมได้และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเช่นกัน 

              ลีลาการเต้นของน้องพราว ที่สามารถเรียกรอยยิ้มจากคุณพ่อคุณแม่ที่มาร่วมงาน "ดาวน์..ดวงนี้ที่สร้างได้" นี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทางสถาบันราชานุกูล และกรมสุขภาพจิต จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้แสดงความสามารถ และเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นดาวน์ซินโดรม ได้เรียนรู้การเลี้ยงดูและสามารถนำไปสู่การพัฒนาลูกจนออกสู่สังคมได้ 

              นอกจากนี้ในงานยังรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ในการเลี้ยงดูเด็กๆที่ตกอยู่ในภาวะ "ดาวน์ซินโดรม" และจัดนำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปให้ลูกได้ทดลองทำด้วย ซึ่งการที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน จะทำให้เด็กได้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ รู้จักการจัดการอารมณ์ และฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

               แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวย้ำอีกว่า การให้ความสำคัญในการดูแลจิตใจ และสร้างกำลังใจที่ดีให้พ่อแม่เด็กกลุ่มดาวน์ซินโดรม ถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะถ้าครอบครัวไหนทำได้ดี ก็จะส่งผลดีต่อการบำบัดฟื้นฟูศักยภาพเด็กดาวน์ซินโดรม ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย 

               เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ หากได้รับการส่งเสริมด้านพัฒนาการตั้งแต่อายุ 1-2 เดือนอย่างต่อเนื่องจนถึงวัยเรียน เด็กจะมีทักษะในการช่วยเหลือตนเองได้เทียบเท่ากับเด็กปกติในวัยเดียวกันและถ้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรมตั้งแต่วัยแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง พบว่า ร้อยละ 50 สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ และสามารถศึกษาต่อได้ถึงชั้นมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรี

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : คุณโสภา สุจริตกุล ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก