ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“Bike for Dad คนพิการ”

ผู้พิการส่วนใหญ่ รู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"

ขบวนผู้พิการที่เข้าร่วมในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ที่เริ่มเส้นทางตั้งแต่หน้าโรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี ผ่านหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลับมาถึงหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้พิการส่วนใหญ่มีความรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ โดย นายปทีป ประทุมเกษ์ หนึ่งในผู้พิการขา กล่าวว่าคนพิการทุกคนรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และดีใจที่ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์

ขณะที่ นายสายัณฑ์ จันทร์งาม ผู้พิการขาอีกคน กล่าวอย่างภูมิใจเช่นกันที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งหลังเข้าร่วมกิจกรรม ผู้พิการแต่ละคนได้มีการพักรับประทานอาหารและน้ำดื่ม พร้อมพูดคุยกันถึงการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างสดชื่น และไม่มีท่าทางเหน็ดเหนื่อย

เมื่อคนพิการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ปกติเหมือนเช่นคนทั่วไป แต่พวกเขาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถึงแม้ว่า กิจกรรมดีๆที่เป็นการร่วมแรงร่วมใจ ของคนในชาติครั้งประวัติศาสตร์ในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านโครงการ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม ที่ผ่านไปแล้วนั้น มีประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างท่วมท้น ทั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค กว่า 6 แสนคน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคนพิการ ที่ถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ปกติเหมือนเช่นคนทั่วไปแต่พวกเขา ก็ได้แสดงออกถึงศักยภาพ คุณค่า ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ที่สามารถร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ไม่แพ้กับคนที่มีร่างกายปกติทั่วไป

"ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" มีคนพิการมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,911 คน ประกอบด้วยคนพิการจากสมาคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่ง ประเทศไทย สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย พร้อมขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้คนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นแบบบ

อย่างที่ดีของผู้พิการทั่วประเทศ โดยไม่นำความพิการมาเป็นภาระและอุปสรรค ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แต่เปลี่ยนเป็นพลังสร้างสรรค์ที่แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

รายการรวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : บรรยาย (สัมภาษณ์) ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก