ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

“สารนายกรัฐมนตรีวันไม้เท้าขาว, อาชีพเกษตรกรรมของคนตาบอด”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีแนวพระราชดำริว่า...เยาวชนควรจะได้บริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ โดยโรงเรียนจัดให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ขึ้นภายในโรงเรียนหรือสถานที่ใกล้เคียง เพื่อให้มีรายได้จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว และนำมาเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตลอดไป...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน...“โครงการ เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินโครงการในโรงเรียนต่างๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2532 ซึ่งปัจจุบันโครงการนี้ช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนได้ แล้ว ร่วม 75,000 คน ในโรงเรียนกว่า 370 แห่งทั่วประเทศ

นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย ผู้ช่วยผจก.มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท บอกว่า ขณะเดียวกันก็พบว่ายังมีกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส แต่มีศักยภาพ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษอยู่มากกว่า 1.3 ล้านคน จึงขยายการเลี้ยงไก่ไข่ไปยังกลุ่มคนพิการและด้อยโอกาส ด้วยการฝึกให้ทดลองเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนและศูนย์ฝึกวิชาชีพแก่ผู้พิการ โดยเริ่มโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพของผู้พิการ” มาตั้งแต่ปี 2550 ใน 4 ศูนย์การเรียน แห่งแรกที่โรงเรียนสอนคนตาบอดในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ แห่งที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษา นครปฐม ส่วนแห่งที่ 3 บริเวณโรงเรียนนครสวรรค์ ปัญญานุกูล นครสวรรค์ และที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะผู้พิการ สระบุรี...

นายเกษม วิไลประสงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการซีพีเอฟ เสริมว่า คำถามที่ทุกคนมักจะถามคือ ผู้พิการเหล่านี้จะสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้หรือ แต่ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำได้ อีกทั้งยังประสบความสำเร็จ...ผลิตไข่ไก่ได้ถึง 85-90% ได้มาตรฐานของบริษัท สามารถทำงานเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน แบ่งเวรกันดูแล เมื่อโครงการนำร่องทั้ง 4 แห่ง สามารถเลี้ยงไก่ไข่และบริหารจัดการได้และประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เราจึงวางแผนเตรียมขยายโอกาสไปยังโรงเรียนและศูนย์ฝึกแห่งอื่นๆ

นายวัลลภ พุ่มยิ้ม หนึ่งในผู้พิการตาบอดที่เข้าร่วมโครงการนี้บอกว่า แต่ละวันผมจะทำหน้าที่ให้อาหารไก่ โดยมีนาฬิกาส่งเสียงให้เขารู้ว่าเป็นเวลาที่จะต้องเริ่มภารกิจในแต่ละวัน โดยเริ่มจากทำความสะอาดรางน้ำ ส่วนการให้อาหารต้องอาศัยการสัมผัสว่าอาหารคงเหลือในรางมากน้อยแค่ไหน จากนั้นจึงให้ อาหารโดยใช้ถ้วยตวงที่อาจารย์ประดิษฐ์ให้โดยเฉพาะ สำหรับการเก็บไข่ไก่ในแต่ละวัน ผมและทีมงานรวม 5 คน จะเก็บไข่ได้ทุกวัน เฉลี่ยวันละ 200 ฟอง

ซึ่งครูพี่เลี้ยงจะช่วยชั่งน้ำหนักไข่ไก่เพื่อแยกขนาด โดยไข่ที่ได้จะนำไปทำเป็นอาหารให้กับนักเรียนในศูนย์ ส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายในตลาด ตามชุมชน และโรงพยาบาล โดยทีมงานที่เข้ามาดูแลไก่ไข่นี้จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินปันผลที่คุณครูจะคิดให้ การเข้ามารับผิดชอบงานนี้ทำให้พวกเราภูมิใจ  เพราะได้ประสบการณ์ ได้เรียนรู้ และปฏิบัติเอง เมื่อได้ลงมือทำแล้วก็เป็นผลให้ศักยภาพของตัวผมและทีมงานทัดเทียมกับคนทั่วไป ทำได้ก็รู้สึกดีใจมาก

โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพของผู้พิการ” นับเป็นการผสานพลังของภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมเป็นอีกแรงพลังหนึ่ง...ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง

 

รวมใจเป็นหนึ่ง ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 18.30-19.00 น. ทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz และ AM 1161 kHz บทสัมภาษณ์ : บรรยายโดย เอกพงษ์ นบสกุล ออกอากาศ : วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการรวมใจเป็นหนึ่ง

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

คุณพอใจกับคุณภาพสื่อข้างต้นมากน้อยเพียงใด
  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก